Twige Igiswayire: Isomo Rya 2

0
101

Mtu: umuntu                            Mototo: umwana

Maji: amazi                               Moto: umuriro

Kitu: ikintu                                Njaa: inzara

Pesa: amafaranga                      Zamu: umuzamu

Mafuta: amavuta                      Taa: itara

kelele: urusaku                           kengele: inzogera

kazi: akazi                                  sabuni: isabune

nguo: imyambaro                       chakula: ibiryo

kitambaa: igitambaro                 mwenzi: mugenzi wa…

ku-sikia: kumva                          ku-tazama: kwitegereza, kureba

ku-oga: koga                              ku-nawa (mikono): gukaraba

ku-fua: gufura                             ku-osha: koza

ku-la: kurya                                 ku-isha: kurangiza

ku-ja: kuza                                 ku-fanya: gukora

Share This